Pitná voda

28.08.2013 11:42

Pitná voda (1.díl)

Pitná voda (1.díl)

23.4.2013
 

Voda, pitná či nepitná? Jak zacházet s vodou a čemu věřit? Je voda z vodovodu lepší než ta balená? K čemu jsou desinfekce a filtry, škodí či pomáhají? Několik z mnoha otázek, které nás kolem vody napadají. Odpovědi nejsou jednoduché ani jednoznačné. Ale jedna platí stále: nepropadejme panice, hledejme informace a nenechme se snadno ovlivňovat žádnou ze stran…

Voda tvoří základní složku pro biochemickou existenci živých organizmů. Z vodních roztoků, sloučenin a reakcí povstaly organické látky, jejichž shluky si od jisté chvíle začali říkat lidé. Co vlastně voda je? Přísně vzato, je voda anorganický jednojaderný hydrid, který se správně jmenuje oxidan. To zní dost hrozně, a určitě se tenhle název neujme. Ovšem slovo oxidan víc napovídá, co voda vlastně je. Uvědomme si, že přestože molekula H2O obsahuje dva atomy vodíku a jeden kyslík, tak kyslík (Oxygenium) tvoří skoro 90% hmotnosti molekuly vody. Nikoliv vzduch, ale voda je zdaleka největší zásobárnou kyslíku na Zemi.

Voda má neuvěřitelně zajímavé chemické a fyzikální vlastnosti, které jsou velmi anomální ve srovnání s jinými kapalinami. Díky těmto vlastnostem existuje život tak, jak ho známe. V běžných teplotách (kolem 20°C) by vzhledem k velikosti molekuly voda vůbec neměla existovat jako kapalina, ale vždy jen jako pára. Vědecky nevysvětlenou anomálií je i změna hustoty vody a ledu. Led má asi o deset procent větší objem, je lehčí než voda a díky tomu plave na hladině. Například roztavené kovy a další kapaliny takovou anomálii nemají. Tato zvláštní vlastnost vody umožňuje organizmům přežití ve stálé teplotě u dna. Nejvyšší hustotu má totiž voda při čtyřech stupních a tu má právě voda u dna. Voda s nižší i vyšší teplotou (i led) stoupá automaticky nahoru. Další vlastností vody je mimořádně velká tepelná kapacita, tepelná vodivost i měrná tepla. V každé z těchto vlastností nacházíme výhodu a podmínku, která umožňuje nějaký životní děj.

Převzato z časopisu Nová Regena